• TDE PANEL
  • ITCC
  • ITCC
  • KARİYER

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Süleyman Şah Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Programı’nda geçmişin kültür hazineleri ve ilmî tecrübeleri günümüzün modern metotlarıyla ele alınmaktadır. Programın temel amacı, bilgi aktarımından öte edebî şahsiyetleri-metinleri, tahlil ve analiz yapan ve edebî anlamda ürün verebilen ilim ve araştırma aşkına sahip entelektüel derinliği olan bireyler yetiştirmektir.

Süleyman Şah Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Programı iki temel üzerine bina edilmiştir. Birincisi; dil, edebiyat ve kültür araştırmacılığıdır. İkincisi ise; edebî-kültürel üreticiliktir. Nitelikli bir araştırma akademik kariyer yapmakla paralellik göstermektedir. Bu amaç doğrultusunda programımız, yüksek lisans ve doktora yapmaya yönelik olarak dil ve edebiyatın bir alanında uzmanlaşma uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Edebî üreticiliğin temel alanı yazarlıktır. Programımızda; hikâye, roman, çocuk edebiyatı, metin yazarlığı ve senaryo yazarlığı gibi alanlarda eser ortaya koyabilecek eğitim imkânı sunulmaktadır.

Süleyman Şah Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Programı, Dünya’nın seçkin üniversiteleriyle işbirliği içindedir. Bölümümüz; Avrupa, Amerika ve Ortadoğu ülkelerindeki önemli Türkoloji bölümleriyle öğrenci değişim protokolleri imzalamıştır. Bu çerçevede, öğrencilerimiz lisans programının bir yarıyılını bu ülkelerdeki Türkoloji bölümlerinde okuma imkânına sahiptir.
Süleyman Şah Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Programı, Doğu ve Batı toplumlarının dil ve kültürleriyle de ilgilidir. Programımızda, Doğu-Batı edebiyatını içeren derslerin yanında; Arapça, Farsça, Rusça ve Fransızca dilleri ikinci yabancı dil olarak öğretilmektedir.

Süleyman Şah Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Programı, bilimsel düşünceyi disiplinler arası yaklaşımla ele alma hedefindedir. Türk dili ve edebiyatının uluslararası ilişkiler, siyaset, tarih, sosyoloji, psikoloji ve bölgesel çalışmalarla bir arada ele alındığında verimli sonuçlar elde edileceği düşünülmektedir. Bu amaç doğrultusunda programımızda farklı disiplinlerden ders alma imkânı bulunmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Fatih İYİYOL
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı