KÜTÜPHANEMİZ

&

Kullanıcılarımız kütüphanemizde bulunan bilgisayarlar ve kablosuz erişim vasıtası ile kütüphane kataloğunu tarayabilir ve internet erişimini sağlayabilir.

Online veritabanlarında yapacakları araştırmalarını, kütüphanedeki bilgisayarlardan yapabilecekleri gibi, uzaktan erişim ile kampüs dışından da yapabilmektedirler.

KÜTÜPHANEMİZ

Bilgi toplumuna geçiş sürecinde önemli bir yere sahip olan kütüphaneler, üretilen bilgi ve bilgi kaynaklarını kütüphanecilik alanındaki bilgi teknolojileri vasıtasıyla kullanıcılarına hızlı bir şekilde sunacak bir donanıma sahip olmalıdır.

Kütüphanemiz, üniversitemizin eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, gereksinim duyulan her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, düzenlemek ve hizmete sunmak amacı ile kurulmuştur.

Kütüphane hizmetlerinden öğrencilerimiz ve personelimiz yararlanabilmektedir. Üniversite dışından gelen araştırmacılar ise kaynaklardan kütüphane içinde yararlanabilmektedir.

Kullanıcılarımız kütüphanemizde bulunan bilgisayarlar ve kablosuz erişim vasıtası ile kütüphane kataloğunu tarayabilir ve internet erişimini sağlayabilir. Online veritabanlarında yapacakları araştırmalarını, kütüphanedeki bilgisayarlardan yapabilecekleri gibi, uzaktan erişim ile kampüs dışından da yapabilmektedirler.

Kütüphane dermesi LC (Library of Congress) sınıflama sistemine göre açık rafta kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

Koleksiyonumuz basılı kitaplar ve dergiler, elektronik kitaplar ve dergiler, online veritabanları vd. bilgi kaynaklarından oluşmaktadır.

Kütüphanemizde Yordam Otomasyon Sistemi kullanılmaktadır.