HAKKIMIZDA

&

Süleyman Şah Üniversitesi'nin temel amacı, kariyerinizi kişiliğinize ve yeteneklerinize uygun bir şekilde geliştirip, beraberinde kendinizi keşfettiğiniz bir süreç kurmaktır.

Süleyman Şah bu doğrultuda butik bir duruşa sahiptir. Tematik bir üniversitedir; sosyal bilim insanları yetiştirmek için sınırlı sayıda bölümle faaliyet gösterir. Böylece her öğrenci ile birebir ilgilenme ve kariyerine destek olma şansı meydana getirir.

TARİHÇE

Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde belirtilen ilkeler doğrultusunda, ulusumuza ve bütün insanlığa faydalı bireyler kazandırmak idealiyle; üniversite, ileri teknoloji enstitüsü, konservatuar, araştırma ve uygulama merkezi, akademi ve dengi okullar kurmak ve her yaş grubundan öğrenciye burs vermek amacıyla 5 Temmuz 2007 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.
 

Ülkemizin seçkin müteşebbis ve akademisyenlerinin bir araya gelmeleri ile oluşan vakfımızın temel amacı; Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, ulusumuzu çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmaktır. Vakıf Mütevelli Heyetimiz, vakfın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek üzere, 30 Mart 2008 tarihinde yaptığı toplantıda Anayasa’nın 130. Maddesi ve 2547 sayılı yasa hükümleri gereğince, İstanbul’da "Süleyman Şah Üniversitesi" adında bir vakıf üniversitesi kurma kararı almıştır.
 

15 Nisan 2010 tarihinde kabul edilen ve 24 Nisan 2010 tarihli resmi gazete de yayımlanan 5981 no’lu Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip "Süleyman Şah Üniversitesi" adıyla üniversitemiz kurulmuştur.